ÔNG GIÀ BA TRI
ÔNG GIÀ BA TRI
Thành phần:

Nếp mùa Ba Tri, men và hồ truyền thống Phú Lễ

Nồng Độ:
46% vol
Dung Tích:
2000ml/chai
Hướng dẫn sử dụng:

Sử dụng ngay

Thích hợp với món ăn Việt

Các sản phẩm liên quan
N 375
Nồng Độ:
29% vol
Dung Tích:
375ml/chai
NEP 500S
Nồng Độ:
39% vol
Dung Tích:
500ml/chai