Rượu Phú Lễ
N 375
Dòng sản phẩm "Quyền Quý"
N 375
Thành phần:

Nếp mùa Ba Tri, men và hồ truyền thống Phú Lễ

Nồng Độ:
29% vol
Dung Tích:
375ml/chai
Giá bán lẻ tham khảo:
45,000 vnđ
Hướng dẫn sử dụng:

Sử dụng ngay

Thích hợp với món ăn Việt

Các sản phẩm liên quan
NEP 500S
Nồng Độ:
39% vol
Dung Tích:
500ml/chai
ÔNG GIÀ BA TRI
Nồng Độ:
46% vol
Dung Tích:
2000ml/chai
CH 650H
Dòng sản phẩm "Cao Sang"
CH 650H
Thành phần:

Nếp mùa Ba Tri, men và hồ truyền thống Phú Lễ ngâm với trái chuối hột chín sấy khô

Nồng Độ:
29%vol
Dung Tích:
650ml/chai
Giá bán lẻ tham khảo:
95,000 vnđ
Hướng dẫn sử dụng:

Sử dụng ngay

Thích hợp với món ăn Việt

CH 500H
Dòng sản phẩm "Tròn Đầy"
CH 500H
Thành phần:

Nếp mùa Ba Tri, men và hồ truyền thống Phú Lễ ngâm với trái chuối hột chín sấy khô

Nồng Độ:
29% vol
Dung Tích:
500ml/chai
Giá bán lẻ tham khảo:
85,000 vnđ
Hướng dẫn sử dụng:

Sử dụng ngay

Thích hợp với món ăn Việt

CH 650
Dòng sản phẩm "Cao Sang"
CH 650
Thành phần:

Nếp mùa Ba Tri, men và hồ truyền thống Phú Lễ ngâm với trái chuối hột chín sấy khô

Nồng Độ:
26% vol
Dung Tích:
650ml/chai
Giá bán lẻ tham khảo:
65,000 vnđ
Hướng dẫn sử dụng:

Sử dụng ngay

Thích hợp với món ăn Việt

CH 500
Dòng sản phẩm "Tròn Đầy"
CH 500
Thành phần:

Nếp mùa Ba Tri, men và hồ truyền thống Phú Lễ ngâm với trái chuối hột chín sấy khô

Nồng Độ:
26% vol
Dung Tích:
500ml/chai
Giá bán lẻ tham khảo:
55,000 vnđ
Hướng dẫn sử dụng:

Sử dụng ngay

Thích hợp với món ăn Việt

NEP 500S
Dòng sản phẩm "Cung Đình"
NEP 500S
Thành phần:

Nếp mùa Ba Tri, men và hồ truyền thống Phú Lễ

Nồng Độ:
39% vol
Dung Tích:
500ml/chai
Giá bán lẻ tham khảo:
400,000 vnđ
Hướng dẫn sử dụng:

Sử dụng ngay

Thích hợp với món ăn Việt