Rượu Phú Lễ

Rượu Chuối Hột Phú Lễ

Có hậu vị ngọt, chát nhẹ; cho cảm giác the cay, ấm nồng; không gây đau đầu, khô cổ, mang lại cảm giác dịu êm sảng khoái.

Rượu Phú Lễ

Rượu Phú Lễ

Nếp mùa Ba Tri, men và hồ truyền thống Phú Lễ

ngâm với trái chuối hột chín sấy khô

Rượu Chuối Hột
Rượu Phú Lễ
CH 650H
Nồng Độ :
29%vol
Dung Tích :
650ml/chai
Rượu Phú Lễ
CH 500H
Nồng Độ :
29% vol
Dung Tích :
500ml/chai
Rượu Phú Lễ
CH 650
Nồng Độ :
26% vol
Dung Tích :
650ml/chai
Rượu Phú Lễ
CH 375
Nồng Độ :
26% vol
Dung Tích :
375ml/chai
Rượu Phú Lễ
CH 500
Nồng Độ :
26% vol
Dung Tích :
500ml/chai
Rượu Nếp
Rượu Phú Lễ
N 375
Nồng Độ :
29% vol
Dung Tích :
375ml/chai
Rượu Phú Lễ
ÔNG GIÀ BA TRI
Nồng Độ :
46% vol
Dung Tích :
2000ml/chai
Rượu Phú Lễ
NEP 500S
Nồng Độ :
39% vol
Dung Tích :
500ml/chai