Rượu Phú Lễ
Rượu Phú Lễ
Dòng sản phẩm "Cao Sang"
N 375
ABV :
29% Vol
Per Bottle :
375ml per bottle
Dòng sản phẩm "Tròn Đầy"
CH 650
ABV :
26% Vol
Per Bottle :
650ml per bottle
CH 650H
ABV :
29% Vol
Per Bottle :
650ml per bottle