Rượu Phú Lễ
Rượu Phú Lễ
Ruou Chuoi Hot
CH 500
ABV :
26% Vol
Per Bottle :
500ml per bottle
CH 375
ABV :
26% Vol
Per Bottle :
375ml per bottle
CH 650
ABV :
26% Vol
Per Bottle :
650ml per bottle
CH 500H
ABV :
29% Vol
Per Bottle :
500ml per bottle
CH 650H
ABV :
29% Vol
Per Bottle :
650ml per bottle
Ruou Nep
NEP 500S
ABV :
39% Vol
Per Bottle :
500ml per bottle
ÔNG GIÀ BA TRI
ABV :
46% Vol
Per Bottle :
2000ml per bottle
N 375
ABV :
29% Vol
Per Bottle :
375ml per bottle